Míč na cvičení Sedco Wall Ball

Míč na cvičení Sedco Wall Ball

940 Kč
- +
Výrobce: SEDCO
Kód výrobku: SD_MB8001-7
Dostupnost: do 3 pracovních dnů

<p><span style="font-size: small; font-family: verdana, geneva;"><strong>M&iacute;č Sedco Wall Ball<br /></strong>Sedco <span>Wall Ball je určen pro funkčn&iacute; tr&eacute;nink a je kombinac&iacute; klasick&eacute;ho medicinbalu a m&iacute;če speci&aacute;lně upraven&eacute;ho pro posilov&aacute;n&iacute;.</span></span></p> <p>Wall Ball je vyroben z velmi odoln&eacute; syntetick&eacute; kůže, odoln&eacute; jsou rovněž nylonem tkan&eacute; zdvojen&eacute; &scaron;vy. V&yacute;plň m&iacute;če je tvořena směs&iacute; pěny, gumy a železn&eacute;ho p&iacute;sku. Syntetick&aacute; kůže m&iacute;če je odoln&aacute; vůči vlhkosti, cvičen&iacute; se tak daj&iacute; prov&aacute;dět jak v uzavřen&eacute;m prostřed&iacute;, tak ve venkovn&iacute;m prostřed&iacute;. Odoln&eacute; proveden&iacute; a konstrukce m&iacute;če zaji&scaron;ťuj&iacute;, aby m&iacute;č zůstal stabiln&iacute; a vyv&aacute;žen&yacute; i po několikan&aacute;sobn&yacute;ch n&aacute;razech či dopadech.&nbsp;</p> <p>Wall Ball je perfektn&iacute; pro funkčn&iacute; tr&eacute;nink. Poslouž&iacute; ke zvy&scaron;ov&aacute;n&iacute; fyzick&eacute; kondice, nab&iacute;r&aacute;n&iacute; svalov&eacute; hmoty a je ide&aacute;ln&iacute; pomůckou ke komplexn&iacute;mu posilov&aacute;n&iacute; při využit&iacute; vlastn&iacute; hmotnosti. Poslouž&iacute; tak&eacute; jako pomůcka při rehabilitaci.</p> <p><span style="font-size: small; font-family: verdana, geneva;"><strong>Technick&yacute; popis:<br /></strong>- značka: Sedco</span><br /><span style="font-size: small; font-family: verdana, geneva;">- Průměr: 34 cm</span><br /><span style="font-size: small; font-family: verdana, geneva;">- Hmotnost: dle v&yacute;běru</span><br /><span style="font-size: small; font-family: verdana, geneva;">- Povrch z odoln&eacute;ho PVC</span><br /><span style="font-size: small; font-family: verdana, geneva;">- Snadno se čist&iacute;</span><br /><span style="font-size: small; font-family: verdana, geneva;">- Ide&aacute;ln&iacute; pro fitness centra</span></p>