Rotopedy

Rotoped mechanický pro děti SEDCO FT03
2 190 Kč
Pedálový rotoped SEDCO CX-AB201
1 390 Kč
Rotoped TUNTURI E80 Endurance
37 990 Kč
Rotoped TUNTURI Dual Bike
3 350 Kč
Minibike TUNTURI BASIC
950 Kč
Rotoped HOUSEFIT TIRO 50 W
9 990 Kč 8 990 Kč
Skládací rotoped TUNTURI s počítačem
1 895 Kč
Minibike TUNTURI Cardio Fit M30
1 895 Kč
Minibike TUNTURI Magnetic Cardio Fit M35
3 150 Kč
Recumbent TUNTURI E50R Performance Ergometr
25 990 Kč
Rotoped TUNTURI Cardio Fit D20 Deskbike
4 750 Kč